• Halı yıkama fiyat farklılıkları

    Ço?unlukla rahats?z olduğumuz bir durumdur posta kutumuza doldurulan reklam ilanları. Bazen öyle ilanlarla karırlaş?yoruz ki, gördüklerimiz bizi ?a??rtıyor. Çok ucuz fiyatlara halı yıkayanlarla karırlaş?yoruz sektörde. ?lk bakı?ta sürümden kazanıyorlar gibi dü?ünülse de, biraz mantıklı dü?ünül...

  • Evlerde halı yıkamayı önermiyoruz

    Evlerde halı yıkamak zannedildi?i gibi fayda sa?layan bir i? değildir. De?i?en hayat ?artlarının getirisi olarak geli?en teknoloji her i?te olduğu gibi halı yıkama sektöründe de bir çok kolaylırı beraberinde getirmiştir. Eskiden evlerde yapılan halı yıkama işlemleri yerini endüstriyel halı yıkama fabrikal...

  • Eryaman halı yıkama uyarıyor!!!

    Ne dersiniz onların sa?lırını riske atmaya değer miş Uygunsuz ?artlarda halı yıkama i?i yapmaya çalıran firmalar, esas i?i oto yıkama olan firmalar, gerekli hijyen standartlarına sahip olmayan i?letmeler sadece halılarınızın gözle görülür lekelerini çıkarırlar. Oysaki halı yıkama i?inde amaçlanan en ö...

  • 1 2 3