Halı yıkama ve deği?en ?artlar

Halıların yıkanma zamanı ?artların deği?kenli?ine göre deği?ken olmalıdır. Bir halının kullanım s?klırı o halının halının yıkanma ihtiyacı konusunda son derece etkilidir. Kullanım süresi de halıların yıkanma zamanını belirler. Yani halı üzerinde geçirilen zamanlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir halının ne kadar ki?i tarafından kullanıldı?? da önem arz etmektedir. ?ki ki?ilik bir ev ile be? ki?ilik ev arasında mutlaka fark olacaktır. Tabi bu ki?ilerin sa?lık ve ya? profilleri de önemlidir. Hastaların, ya?lıların ve küçük çocukların varlırı her zaman hijyen gereksinimini arttırmaktadır. K?sacası artık bu sene kalsın seneye yıkatırım devri kapandı. Modern kültür sa?lık konusunda son derece katı. Kalıplaşmış dü?ünceler deği?iyor ve hayatın her alanına profesyonel dü?ünce hakim oluyor.