Halı yıkamada hastalık faktörü

Halıların yıkanması ile mevsim deği?iklikleri arasında bir ili?ki kurulabilir miş Eryaman halı yıkamaya sorarsanız evet. Bildi?iniz gibi ülkemizin genelinde so?uk geçen kı? mevsimleri ve beraberinde getirdi?i salgın so?uk algınlıkları hepimizin derdi. Ne kadar korunsak ta en basitinden yakınlarım?zdan kapıyoruz bu hastalıkları. Bu hastalıklar alırmışlırım?z kadarı ile çokta korkunç olmasa da, bu durum herkes için geçerli değil maalesef. Hatta bazen hiç umulmadık şekilde ba?ka bir rahats?zlırı tetikleyip, gün yüzüne çıkarabildi?i hepimizce malumdur. ??te kı? boyunca tüm bu mikrobik vakalar ta?ınır evlerimize. Bizler ço?unlukla farkına varmasak bile e?yalarım?za bulaşırlar. Eryaman halı yıkama olarak bu duruma dikkatinizi çekip, daha duyarlı olmanız adına bir uyarıda bulunmak isteriz. Halılarınızın ne kadar temiz olduğunu varsayarsanız varsayın, kı? mevsimi çıkı?ında yada uzunca devam eden bir hastalık sonrasında mutlaka halılarınızın yıkanmasını sa?layın.