Halıların küflenme sebepleri

Y?kanan halılar teslim edilmek üzere haz?rlanırken, teslimat esnasında herhangi bir şekilde dı? ortama maaruz kalmaması için paketlenirler. Yıkama sonrası ambalaj içerisine alınan halılar uzun süre ambalaj? ile bekletildi?inde küflenebilirler. Zira bu ambalajlar naylon cinsinden olup, hava geçirmemektedirler. Eryaman halı yıkama olarak halıların kurutulması konusunda her türlü imkanı değerlendirmekteyiz. Yine de baz? gereklilik hallerinde halılar standart sürenin evvelinde teslim gerektirebiliyor. Bu durum tamamen halı sahibinin iste?i ile do?abiliyor. Mesela halısını yıkatmak için verdi?i günün ertesinde acilen ?ehir dı?ına çıkma zorunluluğu do?an bir mü?teri halısını standart süresi dı?ında isteyebiliyor. ??te özellikle bu gibi durumlarda teslim aldığınız halıları kesinlikle ambalaj? içerisinde bekletmemeliyiz. Hele bulunduğu ortam da so?uksa kısa zamanda halı küflenecek demektir.