Halılarını kirlendikçe yıkatanlar

Eryaman halı yıkama olarak piyasada gözlemlediklerimize dayanarak, her kesin farklı sebeplere ba?lı olarak halılarını yıkattığını söyleyebiliriz. Bir kesim halılarının yıkanmasını kirlendikçe yapıyor. Yani onlar için bir halının yıkanma ihtiyacı sadece gözle görülür kir profilindeki belirginlik üzerine kurulu. Bu yaklaş?m aslında pek te sa?lıklı sonuçlar do?urmuyor. Zira halının kirli olduğu halde temizmiş gibi görünebilece?i gerçe?i göz ardı ediliyor. Çünkü halılar ipliksi yapıları sayesinde kirleri dip bölgelerinde biriktirirler. Bu sebeple dip bölgelerde yerle?en kir katmanları ve üreyen bakterilerden ço?unlukla haberdar olamayız.