Her sezonda halı yıkama yapılır

Bu yaz?yı okurken büyük ço?unluğun "biliyoruz elbette" diyece?ini tahmin etmek zor değil ama Eryaman halı yıkama olarak özellikle hizmet bölgelerimizde s?kça karırlaştığım?z bir durumdur halıların sadece yaz aylarında yıkanabilece?i. Bir kıs?m mü?terimiz yaz aylarında olduğu gibi, kı? aylarında da halı yıkama hizmetlerimizin devam etti?inden haberdar değiller. Oysa gerek kullandığımız ekipmanlar ve gerekse özel alanlar, mevsimlerimizin dördünde de halı yıkama ve kurutmaya imkan tanıyor. Geli?en teknolojinin sunduğu imkanlar ölçüsünde her zaman halılarınızı yıkatabilir, bunun için yazın gelmesini beklemeyebilirsiniz. Bu sayede kirlenen bir halı ile bütün kı?? geçirmek zorunda da kalmamış olursunuz.