Eryaman Halı Yıkama Teknolojik Gelişmeler Uzman Halı Yıkama 0312 226 30 29
Eryaman halı yıkama teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. Halı yıkama işlerinin geçmişten günümüze geçirdiği değişim gerçekten taktire şayandır. Teknolojik gelişmeler tekniğin ilerlemesi ile paralellik gösterse de aslında sektörel anlamdaki değişimler ve eğilimler bu konuda belirleyici olmaktadır.

Konuyu şöyle açacak olursak, halı yıkama sektörü ülkemizde bu denli büyüyene kadar teknolojik açıdan oldukça geri bir pozisyon söz konusuydu. Ne zaman ki halı yıkama sektörü genişleyip her kese hitap etmeye başladı o zaman halı yıkama konusunda teknolojik yatırımlar yapılmaya başlandı. Yapılan yatırımlar sayesinde üretilen endüstriyel halı yıkama makineleri bu gün hem yurt içinde ve hem de yurt dışında büyük ilgi görmektedir. Eskiden halılar uygun olmayan ortamlarda, ilkel metodlarla yıkanırken, bu gün bu endüstriyel halı yıkama ekipmanları sayesinde profesyonel olarak yıkanıyor. Eryaman halı yıkama olarak bu teknolojik gelişmelerden oldukça memnunuz. Zira gelişmeler hem halı yıkama kalitesini arttırdı, hem de halı yıkama fabrikalarına olan güveni arttırdı. Sürekli daha iyi hizmet kalitesini hedefleyen Eryaman halı yıkama olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Halı yıkama endüstrisi elbette sadece makine anlamında bir gelişme sürecinde değildir. Halıların yıkanmasında kullanılan deterjanlar, dezenfeksiyon maddeleri de bu gelişmelere dahildir. Yeni teknoloji sayesinde artık halıların yıkanmasında kullanılan şampuanlar antibakteriyel özellik taşıyorlar.

Halı yıkama sektöründe gün geçtikçe yeni teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Eryaman halı yıkama bu gelişmeler doğrultusunda daha iyi hizmet verme çabasındadır.

Halıların yıkama işleminden istenen hijyenik sonucu kazanmak için profesyonellik gerektiren özel bazı normlara uymak olmazsa olmazdır. Halı yıkamadaki gelişmeler sayesinde günümüzde iki farklı halı yıkama metodu kullanılmaya başlanmıştır ki, bu sistemlerden birincisi elde yıkama olarak bilinen yöntem, ikincisi ise otomatik sistemle yapılan yıkama metodudur. Çok programlı otomatik halı yıkama makineleriyle icra ettiğimiz yıkama işlemlerinin eski uygulamalara göre bir çok faydası gündeme gelir ki, bu avantajlardan en dikkat çekicisi belki de personelden kaynaklanan hataların azalmasıdır.

Eryaman halı yıkama ücretsiz servisiyle yıkama alanına taşınmış olan halılar çabucak leke türlerine bakılarak ayrı yerlere aktarılır çünkü farklı yapıdaki halılar aynı deterjanlarla yıkama yapılamaz. Halıların yıkatılmasında birinci aşama halı toplama servisinin söz verdiği zaman içerisinde yıkanacak malzemeyi almasıdır ve bu iş ile alakalı ek bir ödeme verilmemelidir. Bu anlamda kaliteye önem veren bir temizlik kuruluşu özellikle anlaşılan saat aralığında alacaktır halılarınızı. Yıkama sektörü de diğer sanayi işlerindeki gibi teknik ilerlemelerden fayda sağlamış bir iş alanıdır ve özellikle yeni teknik imkanlar temizliğin standartını epeyce üst seviyelere taşımıştır.

Halı yıkayacak bir kuruluşun ortaya koyduğu kalite, iş ahlakına sahip personel ve uygulamada kullandığı deterjanların standartlara uygunluğuyla bilinir. İşini bilen bir halı, kilim ve yolluk yıkama firmasının hijyen kalitesi yüksek sonuçlara varabilmesi için gerekli ilkelerden birisi de ağartıcı maddelerin farklı özelliklerdeki halılara hangi yöntemlerle uygulanacağını tespit etmektir. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi kalitesiyle tanınan bir halı şampuanı kullanmak temizlik işlerinin kalitesini kesin olarak belirler.

Yıkanan halıların hızla kurutulmasında otomatik sıkma makinesi kullanılması, kurumanın hedeflenen başarıya ulaşması için çok önemlidir. Endüstriyel sıkma makinesinde sıkılan halı ve kilimler gün ışığına gereksinim duyar ki, bakterilerin yok olması sadece bu koşulla sağlanır. Güneşte kuruması tamamlanan halı ve kilimler son kontrollerin yapılması için son kontrol birimine sevk edilir ve burada lekelerin kontrolü ile birlikte paketleme işleri yapılır. Ambalajlama işlemleri nihayete eren halı ve kilimler etiket numaralarına göre bir arada tutulacak şekilde gruplanıp, servis personeline sevk edilir ve böylece belirlenen saatler arasında halılar sahiplerine ulaştırılır. Temizlikten anlayan birisiyseniz ve eğer, beklenmeyen durumlarla karşılaşmaktan tedirginseniz; yıkama yaptıracağınız halı firmasını seçerken, bazı hususları bilmelisiniz. Firmamızda uygulanan yeni teknikler ve bunun yanında yeni nesil deterjanlar işimizi neredeyse sıfır hatayla sürdürmemize yardım ediyor. Bu sebeple yıllardır Eryaman halı ve yolluk yıkama firması olarak bu hususun farkında olduğumuz için yıkama uygulamalarımızda en çok kabul gören araç ve gereçleri kullanıyoruz.

Özellikle kaliteye bakan bir kimse iseniz yüksek düzeyde kaliteli deterjanlarla çalışan halı yıkama firmalarını seçmelisiniz. Eryaman halı ve yolluk yıkamaya halıları eski sistem veyahut tam otomatik teknikle yıkatabilirsiniz fakat halı yıkama deterjanının kalitesi, temizliğin sonucunu çok büyük ölçüde etkiler. Halı yıkamada kaliteli neticeyi elde etmek için arındırma gücü yüksek olan halı yıkama şampuanları uygulamak büyük öneme sahiptir.

Tecrübelerimiz gösteriyor ki halıları yıkatırken beklenen neticeyi almak için özellikle bilmek gereken şey, halıyı yıkayacak kuruluşun hijyenik yıkamada tecrübeli bir halı ve kilim yıkama kuruluşu olmasındaki zaruriyettir.