Eryaman Halı Yıkama ve Halı Çeşitleri 0312 226 30 29
Halıların imalatında kullanılan genel malzeme elyaftır. Yün, naylon, polipropilen, polyester bu elyaf hammaddenin dört çeşitidir. Hepsi ile de harika halılar imal edilmektedir. Elyafın işleniş şekline göre ortaya çıkan malzemenin kaliteleri farklı olabilmektedir. Eryaman halı yıkama olarak halıların yıkanması konusunda imalat özelliklerini önemseriz çünkü bize önemli ip uçları vermektedir.

Hammaddelerine göre halı çeşitleri:

Halılar hammaddelerine göre değişik özellikler taşırlar. Piyasada hammaddeleri ile anılırlar halılar. Elbette bu elyaf türlerinin değişik işleniş biçimlerine göre vasıfları ayrıdır. Kimi halı cinsleri narin yapıda olurlar ki, Eryaman halı yıkama olarak bu tip halıların yıkanmasında farklı teknikler uygularız.

Naylon halılar:

Naylon halılar piyasada sıklıkla karşılaştığımız halı türlerindendir. Bu tür halılar diğer sentetik halı tiplerine oranla biraz daha pahalıdırlar. Naylon elyaftan üretilen halıların çok tercih edilme sebepleri arasında sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olmalarını, dokumadan önce boyanmış ipliklerle dokunmasından dolayı renk akması yapmamalarını, lekelenme ve küflenmeye karşı dirençli olmalarını sayabiliriz. Eryaman halı yıkama olarak bu tip halıların yıkanması konusunda özel leke çıkarıcı malzemeler tercih ederiz.

Yün halılar:

Doğal elyaftan imal edilmiş olmaları sebebi ile en uzun süredir halıcılık piyasasında var olan çeşittir. Görsel zellikler bakımından en başarılı halılar bunlardır. En lüks halılar yün grubu içerinde yer alırlar. Doğal renk seçenekleri oldukça fazla olan yün halılar, naylon olanlara oranla daha az dayanıklı olsalar da, sunduğu eşsiz konfor hissi bakımından diğer gruplarla mukayese edilmezler.

Polyester halılar:

Bu halılar lüks ürün gruplarında da yer almalarına karşın, diğerlerine oranla daha ucuzdur. Renklerin canlılığını yansıtma kabiliyetleri oldukça yüksek olan bu halıların çok farklı renk seçenekleri vardır. Solmaya karşı son derece dayanıklı olan bu halılar, son derece yumuşak bir dokuya sahiptir.

Olefin halılar:

Temizlik ve bakımı son derece kolay olan bu halılar, son yıllarda sıklıkla üretilmeye başlandı. Esnek olmayan yapıları diğerlerine göre bir dezavantaj olarak nitelendirilebilir. Dayanıklılığı sayesinde iç mekanlarda olduğu gibi, dış mekanlarda da kullanılabilen modelleri ise büyük bir avantajdır. Bu özellikleri sayesinde Eryaman halı yıkama olarak çok rahatlıkla yıkadığımız ve herhangi bir deformasyon ihtimali neredeyse hiç olmayan halılar olarak değerlendirdiğimiz gruptur.

Akrilik halılar:

Sentetik elyaflar arasında yün elyafa en fazla benzeyen gruptur. Solmalara ve darbelere dayanıklı olsalar da, kullanım trafiği fazla olan bölümlerde kullanılacak kadar değildir. Nem ve küflenmeye karşı yün elyaflardan çok daha dayanıklıdırlar.

Halıların temizlenmesinde uyguladığımız yeni teknikler ve bununla birlikte anbibakteriyel leke çözücüler bu mesleği asgari hatayla sürdürmemize yardımcı oluyor. Bundan ötürü yıllardır Eryaman kilim ve halı yıkama firması olarak bu hususun farkındayız ki, işletmemizde en güçlü makine sistemlerini kullanma çabasındayız. Şayet yüksek kaliteye azami derecede önem veren biri iseniz kalite belgeleri tam olan leke gidericileri kullanan halı ve yolluk yıkama fabrikalarını tercih etmelisiniz.

Yeni gelişen makinelerle birlikte günümüzde farklı iki yıkama tekniği izlenmeye başlanmıştır ki, bu sistemlerden bir tanesi meç aracılığı ile yıkama olarak isimlendirilen yöntem, ikincisi ise otomatik halı yıkama makinesiyle yapılan yıkama sistemidir. Tam otomatik halı yıkama makinesi ile icra edilen yıkamanın eski tip yıkamaya göre bir çok avantajı listelenebilir ki, bu yararlardan en önemli olanı belki de halının tersinin de yıkanmasıdır. Eryaman bantlı sistem yolluk ve halı yıkamaya kilim ve halıları eski sistemle yahut ta tam otomatik teknikle yıkatabilirsiniz ama deterjan seçimi, halı yıkama işinin kalite oranını direkt manada değiştirmektedir. Halı yıkamada beklenen bir neticeye varmak için arındırma gücü yüksek olan leke gidericiler kullanmak çok önemlidir. Sık sık kirlenen halıların yıkanmasından beklenen kaliteli neticeyi elde etmek için tecrübe gerektiren belirli şartlara uyulması olmazsa olmaz önem arz etmektedir.

Hijyen kurallarını önemseyen birisi olarak eğer, beklenmeyen bir görüntüyle karşılaşmaktan çekince duyuyorsanız; halılarınızı yıkatacağınız yıkama firmasıyla seçerken bazı hususları bilmelisiniz. Tecrübeli bir kilim ve halı yıkama firmasının başarısı seviyesi yüksek bir netice çıkarabilmesi için gerekli konulardan biri de deterjanların hassas halılara ne tür metodlarla uygulama yapılacağı konusunda bilgili olmaktır. Çünkü çok iyi bilinmelidir ki, tse belgeli leke çıkarıcı maddeler kullanıyor olmak bu işin kalitesini etkileyici niteliktedir.

Yıkamadan sonra halıların gerekli zamanda kurumasının gerçekleşmesinde sanayi tipi bir sıkma makinesiyle nem almak, kurumanın istenen başarıya ulaşması için ciddi önem teşkil etmektedir. Otomatik sıkma makinesiyle sıkılmış halı ve kilimler yine de askıya asılmaya ihtiyaç duyar ki, bakterilerden arınma sadece bu metotla sağlanır. Tam olarak kuruyan halı ve yolluklar kontrol edilmek üzere son kontrol masasına sevk olunur ve bu bölümde halıların son kontrolü ile beraber paket ve parfümleme çalışmaları yürütülür. Son kalan işlemleri de sonuçlanan halı ve kilimler güzergahlara göre bir arada tutulacak biçimde ayrıştırılıp, dağıtım elemanlarına verilir ve böylece önceden anlaşılan zaman içerisinde halı ve kilimler verilen adrese teslim edilir. Eryaman halı yıkama servis personeli tarafından yıkama alanına getirilen yıkanacak halı ve kilimler, bir an önce leke türleri tespit edilerek ayrıştırılır zira her halı aynı makine ve deterjanla yıkanamaz. Halıların yıkatılmasında öncelikli aşama, ücretsiz servisin belirlenen sürede adresinize gelmesidir ve bu iş ile alakalı ilave bir ücret istenmemelidir. Zaten iyi iş yapan bir temizlik işletmesi aşağı yukarı istenen saat aralığında verdiğiniz adrese gelir.

Halı yıkayacak bir şirketin kalite standartı, deneyimli bir ekip ve bununla beraber, kullandığı temizlik malzemelerinin kalitesiyle bilinir. Söylemekte yarar var ki kilim ve halıları yıkatırken beklentilerinizin karşılanması için temel şart olarak önem verilmesi gereken konu, halı ve kilimleri yıkayacak şirketin hijyen kalitesi konusunda özenli bir kilim ve halı yıkama fabrikası olmasına ihtiyaç olduğudur.

Yıkamacılık ta piyasadaki diğer sanayi dallarındaki gibi teknolojik ilerlemelerden nasibini almış bir iş koludur ki, özellikle yeni buluşlar işin niteliğini hakikaten arttırmıştır.