Halı Küflenmelerine Karşı Dikkat Eryaman Uzman Halı Yıkama
Halı yıkama işlemlerinin hiç birisi atlanmamalı ve her işlemin beklenen sonucu verip vermediği kontrol edilmelidir. İyi bir yıkamanın ardında kurutma işlemi de halılar için kimi zaman hayati önem arz etmektedir. Eryaman halı yıkama olarak halılarınızı teslimata hazırlarken mutlaka tam olarak kurumuş olmasına dikkat ederiz.

Halıların kurutulması bakımından mevsimsel şartlar kimi zorunlulukları da beraberinde getirmektedir. Sıcak yaz aylarında halıların kurutulması konusunda hiç bir sıkıntı yoktur. Kurutma işlemlerinin gerçekleştirildiği alanlara özel olarak monte edilmiş olan askılar bu iş için yeterlidir. Zaten sıkma makinesinden neredeyse kuru olarak çıkan halılar, kısa süre bu askılarda bekletilerek kolayca kurutulabilirler. Kış aylarında halıların kurutulması bir nebze zorlaşmaktadır. Kışın halıların kurutulması için gereken kapalı ortam brülörler yardımı ile ısıtılmalıdır. Gerekli ısı sağlanarak halıların kurutulması tam olarak sağlanabilir.

Halıların kurutulması konusunda kısaca bilgi verdikten sonra aslı konumuz olan halıların küflenmesine değinebiliriz. Bildiğiniz gibi halıların teslimattan önceki son işlemi paketlemedir. Teslimat esnasında halıları dış ortamdan uzak tutmak için ambalajlamaktayız. Bu ambalajlar naylon cinsinden olup, hava geçirmemektedirler. Şayet halılar tam anlamı ile kurumamışlarsa bu ambalaj içerisinde fazla bekletilmemelidirler. Gerçi halılar tam olarak kurutulmadan ambalajlanmazlar ama yine de tedbirli olmak iyidir. Nemli bir halı ambalajı içerisinde uzun süre havalandırılmadan bekletilecek olursa bir süre sonra küflenme yapabilmektedir.

Halılarınızı teslim alırken verdiğimiz makbuzlarda da belirttiğimiz bu hususa gerekli özeni mutlaka göstermek gerekir. Aksi halde geri dönüşü her zaman mümkün olmayacak şekilde halılarınızın küflenmesi ile karşı karşıya gelebilirsiniz.

Eryaman halı yıkama hizmet bölgemizden aldığımız kimi halılarda bu türden durumlarla karşılaşabiliyoruz. Kimisi tatile giderken halılarını yıkatıp, tatil dönüşünde kullanmak üzere ambalajında bekletiyor; kimisi mevsimlik kullandığı yedek halılarını bir sonraki döneme kadar. Bu tip halıların bazıları üst üste bir kaç defa yıkandıktan sonra kurtarılabilirken, kimileri tüm çabalara rağmen küflerden arındırılamıyor.

Yıkattığınız halıları ambalajı içerisinde gereğinden fazla bekletmeyin. En azından ambalajda bazı delikler açarak halının havasız kalmasına mani olun. Böylece halıların küflenmesi hususunda kendinizi emniyete almış olursunuz.Eryaman halı yıkama olarak halıların küflenmesi konusunda zaten bildiğiniz şeyleri tekrar hatırlatmak istedik.

İyi bir kilim ve halı yıkama şirketinin kusursuz bir netice alabilmesi noktasında gerekli hususlardan bir tanesi de deterjan ve leke çıkarıcıların hassas yapılı halılara hangi tekniklerle uygulama yapılacağının tespitinin yapılmasıdır. Zira tahmin edersiniz ki, piyasada tutulan bir halı şampuanı kullanabilmek bu işin kalitesini kesin olarak belirleyicidir. Eryaman deneyimli kilim ve halı yıkamaya halı ve yollukları elle ya da ful otomatik teknikle yıkatabilirsiniz fakat kullanılan deterjanların kalitesi, temizliğin başarı seyrini büyük oranda belirleyici özelliktedir. Temizlikte olumlu bir sonuç için yüksek hijyen gücü olan leke gidericiler ile yıkama yapmak büyük önem arz etmektedir.

Yıkanan halıların çabuk bir şekilde kurumasının gerçekleşmesinde sıkma makinesiyle nem almak kurumanın başarılı olması için çok önemlidir. Otomatik sıkma makinesinden çıkarılan halılar yine de askıya asılmaya ihtiyaç duyar ki güneş dezenfeksiyonu sadece bu sayede sağlanır. Güneşte kuruduğu tespit edilen halı ve kilimler kontrol edilmek üzere denetim alanına taşınır ve bu masada fırçalama ile birlikte parfümleme ve ambalajlama uygulamaları yapılır. Son kalan işleri nihayete eren halı ve yolluklar dağıtım planlarına göre bir arada tutulacak şekilde gruplara ayrılıp, dağıtım araçlarına yönlendirilir ve böylece beklenen gün ve saatte halılar müşterilere verilir. Tecrübelerimize göre halı ve yollukları yıkatırken hedeflenen yüksek kalite için her şeyden evvel bilinmesi gereken şey, halıların yıkattırılacağı firmanın lekelerin çıkarılması ve hijyen konusunda yeterli donanıma sahip bir yıkama işletmesi olması gerektiğidir. Kilim ve halıları yıkayacak bir firmanın yaptığı işteki kalite, işine önem veren personel ve kullandığı temizlik malzemelerinin standartlara uygunluğuyla anlaşılabilir.

Değişen koşullarla birlikte günümüzde iki ayrı halı ve kilim yıkama tekniği geliştirilmiştir ki, bunlardan ilki elle yıkama diye bilinen sistem, ikincisi ise otomatik halı yıkama makinesiyle icra edilen yıkama sistemidir. Otomatik sistem halı yıkama makinesi ile icra edilen yıkamanın eski usule göre bir sürü faydası gösterilebilir ve bunlar arasında en mühim olanı belki de daha yüksek kalitede yıkama yapılmasıdır. Bakterilerden arınmasını istediğiniz halıların yıkama işleminden amaçlanan kaliteli sonucu sağlamak için profesyonellik gerektiren bir sürü normlara uymak çok önemlidir.

Eryaman halı yıkama tarafından yıkama birimine nakledilmiş olan yıkanacak halılar bir birine karışmadan leke türlerine göre ayrı bölümlere alınır çünkü farklı özellikteki halılar aynı makineyle yıkama yapılamamaktadır. Özellikle kusursuz temizliğe bakan bir kimse iseniz tse belgeli deterjanlarla çalışan halı ve kilim yıkama firmalarını tercih etmeniz gerekir. Bu işte öncelikli adım, servis aracının istenen süre içerisinde halıları teslim almasıdır ki servis için ilave bir ücret talep edilmemelidir. Kaldı ki disiplinli bir halı yıkama ve overlok şirketi bir şekilde sözleşilen saatte adresinizde olur.

Hijyen sağlamada uyguladığımız yeni teknikler ve gelişmiş sarf malzemeleri bu işleri kusursuz bir şekilde uygulamamıza imkan sağlıyor. Saydığımız bu sebeplerden dolayı biz de Eryaman halı yıkama olarak bu önemli durumun farkındayız ki, firmamızda kalitesi en yüksek olan makine sistemlerini kullanıyoruz. Kaliteden anlayan birisi iseniz ve şayet, kalitesiz sonuçlarla karşılaşmaktan korku duyuyorsanız, halılarınızı temizleteceğiniz halı yıkama fabrikasına halılarınızı yıkatırken, bazı önemli şartları bilmelisiniz.

Bu alan da öteki sektörlerde olduğu gibi ilerleyen teknolojiden fayda görmüş bir iş koludur ve mühendislik alanındaki son dönemdeki gelişmeler işin kalite standartını fazlaca üst seviyelere taşımıştır.