Yıkanan halılar teslim edilmek üzere hazırlanırken, teslimat esnasında herhangi bir şekilde dış ortama maaruz kalmaması için paketlenirler. Yıkama sonrası ambalaj içerisine alınan halılar uzun süre ambalajı ile bekletildiğinde küflenebilirler. Zira bu ambalajlar naylon cinsinden olup, hava geçirmemektedirler. Eryaman halı yıkama olarak halıların kurutulması konusunda her türlü imkanı değerlendirmekteyiz. Yine de bazı gereklilik hallerinde halılar standart sürenin evvelinde teslim gerektirebiliyor. Bu durum tamamen halı sahibinin isteği ile doğabiliyor. Mesela halısını yıkatmak için verdiği günün ertesinde acilen şehir dışına çıkma zorunluluğu doğan bir müşteri halısını standart süresi dışında isteyebiliyor. İşte özellikle bu gibi durumlarda teslim aldığınız halıları kesinlikle ambalajı içerisinde bekletmemeliyiz. Hele bulunduğu ortam da soğuksa kısa zamanda halı küflenecek demektir.

Yıkama işi bitirilen halıların biran önce kurumasının sağlanmasında halı sıkma makinesiyle suyu tahliye etmek, kurumanın başarılı olması için büyük önem arz etmektedir. Otomatik sıkma makinesinde sıkılan halı ve yolluklar güneşte bekletilmeye ihtiyaç duyar ki, antibakteriyel kurutma sadece bu yöntemle sağlanabilir. Yeterli oranda kuruması tamamlanan halı ve yolluklar kontrol edilmesi için denetleme noktasına sevk olunur ve bu alanda halıların son kontrolü ile beraber ambalaj işlemleri yapılır. Bütün prosedürleri tamamlanmış olan halı ve yolluklar barkot numaralarına göre bir arada tutulacak şekilde ayrıştırılıp, dağıtım araçlarına aktarılır ve bundan sonra beklenen zaman içerisinde halı ve yolluklar müşterilere verilir. İşinde başarılı bir halı ve kilim yıkama işletmesinin başarılı sonuçlar ortaya koyabilmesi noktasında önemli şartlardan biri de leke çözücü malzemelerin farklı halılara hangi usullerle uygulanacağı hususunu iyi bilmektir. Bu manada kabul edilen bir gerçektir ki, piyasada tutulan bir deterjan kullanıyor olmak temizlikle alakalı işlerin kalitesini çok etkiler.

Eryaman halı yıkama servis aracıyla yıkama mekanına nakledilen yıkanacak halı ve kilimler, bir birine karışmadan lekeleri tespit edilerek gruplara ayrılır çünkü farklı özellikteki halılar aynı makinede yıkanamaz. Halıların temizlenmesinde kullandığımız yeni cihazlar ve ilaveten geliştirilmiş leke çözücüler bu işi asgari hatayla sürdürmemize imkan veriyor. Bu vesileyle her daim Eryaman halı yıkama olarak bu konunun bilincindeyiz ve işletmemizde kalitesi en yüksek olan endüstriyel ekipmanları kullanmayı prensip edinmiş durumdayız. Özellikle temizlik kalitesine azami derecede önem veren bir kimse iseniz kaliteli deterjan kullanan halı ve yolluk yıkama şirketlerini seçmek durumundasınız.

Eryaman kilim ve halı yıkamaya halı ve yollukları eski usulle ya da ful otomatik teknikle yıkatabilirsiniz ancak kaliteli deterjan kullanımı, halı yıkamanın sonucunu tamamen değiştirmektedir. Temizlikte olumlu neticeye ulaşmak için arındırma gücü yüksek olan leke gidericiler ile yıkama yapmak gereklidir. Tecrübeler gösteriyor ki halı ve yollukları yıkatırken kaliteli bir sonuç için birinci olarak göz ardı edilmemesi gereken konu, halıları yıkayacak işletmenin temizlik konusunda bilgili bir halı ve kilim yıkama fabrikası olmasının gerekliliğidir.

Teknolojik gelişmelerle birlikte son senelerde değişik iki halı yıkama tekniği uygulanmaya başlanmıştır ki, bu yöntemlerden ilki manuel yıkama şeklinde tabir edilen sistem, diğeriyse otomatik sistemle icra edilen yıkama modelidir. Çok programlı otomatik halı yıkama makinalarıyla sürdürdüğümüz yıkamanın eski sisteme göre fazlaca yararı listelenebilir ve bu faydalardan en mühim olanı belki de daha özenli bir yıkama yapılmasıdır. Kirlenen halıları yıkayan bir fabrikanın işçiliğindeki kalite, işini iyi bilen personel ve bununla birlikte, kullandığı malzemelerin uygun kalitede olmasıyla anlaşılabilir. Halı yıkama işi de diğer iş alanlarındaki gibi endüstriyel gelişmelerden payına düşeni almış bir iş koludur ve endüstriyel alandaki yeni buluşlar yıkamanın kalitesini oldukça arttırmıştır.

Halıların yıkanmasından hedeflenen sağlıklı sonucu sağlamak için profesyonellik gerektiren belirli normları sağlamak zorunluluktur. Standartlara uygun hizmet bekleyen birisiyseniz ve şayet, düşük kaliteli durumlarla karşılaşmaktan tedirginseniz halılarınızı yıkatacağınız yıkama fabrikasını tercih ederken bazı koşulları araştırıp bilgi edinmeniz gerekiyor.

Bu işlemlerde ilk adım, halı yıkama servisinin sözleşilen saatte halıları almak için gelmesidir ve bu iş için ek bir ödeme istenmemelidir. Zaten kaliteli iş yapan bir yıkama fabrikası özellikle söylediği saat aralığında adresinizde olacaktır.