Eryaman halı yıkama hizmet bölgemizde karırlaştığımız kimi durumlar, halıların belirli bir zaman dilimine bağımlı kalınarak yıkattırıldığı yönünde. Bu anlamada çoğunluk halılarını seneden seneye yıkatıyor. Bu yıkatma işlemleri ise genellikle bahar temizliği ile birlikte bahar aylarında yapılıyor. Sene boyunca iyice kirlenmiş olan halılar yılda bir defaya mahsus olarak yıkanıyor. Temelde halıların periyodik olarak yıkattırılması taraftarıyız. Ancak bu periyodun her kese göre aynı olması doğru değil. Zira her mekanda kullanılan halılar aynı özellikte değiller. Halıların kullanım sıklıkları da her kes için aynı anlamı taşımıyor. Kimi evler diğerlerine göre daha kalabalık olabilirken, kimi evlerde yaşayanların sağlık gerekçeleri yüzünde daha hijyenik bir ortam ihtiyacı olabiliyor. Halıların hiç bir sebep göz etmeksizin belirli zaman aralıklarında yıkattırılması gereklidir ve bu zaman diliminin standart olması beklenemez. Değişen koşulların artı ve eksileri her zaman için göz önünde bulundurulmak durumundadır.

Eğer kaliteye değer veren bir kimse iseniz piyasada tutulan leke çıkarıcıları kullanan halı ve yolluk yıkama işletmelerini seçmek zorundasınız. Halı yıkamacılık ta öteki sanayi işlerinde olduğu gibi teknik ilerlemelerden pozitif etki almış bir iştir ve mühendislik alanındaki yeni teknik imkanlar bu işin kalite standartını epeyce yükseklere çıkartmıştır.

Halılarını Kirlendikçe Yıkatanlar

Eryaman halı yıkama olarak piyasada gözlemlediklerimize dayanarak, her kesin farklı sebeplere bağlı olarak halılarını yıkattığını söyleyebiliriz. Bir kesim halılarının yıkanmasını kirlendikçe yapıyor. Yani onlar için bir halının yıkanma ihtiyacı sadece gözle görülür kir profilindeki belirginlik üzerine kurulu. Bu yaklaşım aslında pek te sağlıklı sonuçlar doğurmuyor. Zira halının kirli olduğu halde temizmiş gibi görünebileceği gerçeği göz ardı ediliyor. Çünkü halılar ipliksi yapıları sayesinde kirleri dip bölgelerinde biriktirirler. Bu sebeple dip bölgelerde yerleşen kir katmanları ve üreyen bakterilerden çoğunlukla haberdar olamayız.

Eryaman halı yıkama firmasındaki yıkama birimine nakledilmiş olan yıkanacak halılar bir birine karışmadan lekelerine bakılarak ayrı bölümlere alınır zira farklı özellikteki halılar aynı şekilde yıkanmamalıdır. Artık kullandığımız yeni araçlar ve artı olarak üstün vasıflı arındırıcılar yıkama işini kusursuz biçimde tatbik etmemize yardımcı oluyor. Bu yüzden eskiden beri Eryaman kilim ve halı yıkama olarak bu ayrıntının bilincindeyiz ve uygulamalarımızda kalitesiyle öne çıkmış ekipmanları kullanmayı prensip edinmiş durumdayız. Titiz birisi iseniz ve eğer, olumsuz sonuçlarla karşılaşmaktan tedirginlik içerisindeyseniz, halılarınızı vereceğiniz halı yıkama fabrikasını tercih ederken bir takım koşulları bilip dikkatli olmanız gerekiyor.

Profesyonel bir halı ve kilim yıkama fabrikasının yüksek kalitede bir neticeye varabilmesi noktasında hassasiyet gerektiren ilkelerden biri de leke çözücülerin hassas yapılı halılara ne tür usullerle uygulama yapılacağı konusunu bilmektir. Çünkü kabul etmek gerekir ki kaliteli leke çözücüler kullanıyor olmak temizlik işlerinin kalitesini doğrudan etkileyicidir. Eryaman halı yıkamaya halı ve kilimleri eski tip yahut ta bantlı teknikle yıkatabilirsiniz ama kaliteli halı yıkama deterjanı kullanmak, halı yıkama işinin kalite oranını önemli ölçüde etkiler. Kaldı ki istenen sonuçlara ulaşmak için antibakteriyel temizlik maddeleri ile çalışmak yüksek öneme sahiptir.

Kilim ve halıları yıkayacak bir şirketin ortaya koyduğu kalite, işine önem veren personel kadrosu ve kullandığı makinelerin standartlara uygunluğuyla anlaşılır. Kilim ve halı yıkamada ilk aşama firma aracının önceden belirlenen zaman diliminde halıları almaya gelmesidir ki servis için ilave bir bedel verilmemelidir. Zaten memnun kalmayı umacağınız bir halı yıkama şirketi kesinlikle sözleşilen zaman aralığında adresinizde olacaktır. Yıkama işi bitirilen halıların istenen sürede kurumasının gerçekleşmesinde bu iş için yapılmış bir sıkma makinesi kullanmak, kurutmanın beklenen başarıya ulaşması için çok önemlidir. Sanayi tipi sıkma makinesinden alınan halı ve kilimler güneş ışığına ihtiyaç duyar ki, antibakteriyel yıkama tam anlamıyla bu şartla sağlanır. Gerektiği kadar kurumuş olan halılar kontrol işlemleri için kalite kontrol alanına getirilir ve bu alanda halıların son kontrolü ile beraber paketleme çalışmaları yapılır. Bütün aşamaları nihayete eren halılar fiş numaralarına göre bir araya getirilecek biçimde planlanıp, servis birimine verilir ve bundan sonra belirtilen gün ve saatte halılar ve yolluklar müşterilere verilir.

Makine sistemlerinin gelişmesiyle birlikte günümüzde iki farklı halı yıkama yöntemi uygulanmaya başlanmıştır ki, bu metotlardan ilki elle yıkama diye bilinen sistem, diğeri ise tam otomatik yıkama makinesi ile yapılan yıkama sistemidir. Bantlı halı ve kilim yıkama makinesiyle yaptığımız yıkamanın eski uygulamalara göre bir çok yararı gözlemlenir ki, bu yararlardan en fazla önemli olanı belki de personel hatalarının en aza indirilmesidir. Tecrübelerimize göre halı ve kilimleri yıkatırken kaliteli bir sonuç için her şeyden evvel dikkat edilecek şey, halıların yıkattırılacağı işletmenin leke çıkarma ve temizlik konusunda ileri derecede titiz bir halı yıkama fabrikası olmasına ihtiyaç olduğudur.

Her türlü halının yıkama işleminden amaçlanan başarılı sonucu sağlamak için özen gerektiren bir dizi koşulların sağlanması gereklidir.